Библиотека

 

Една от основните дейности на Читалището е библиотечно-информационната дейност. Библиотеката към НЧ „Светлина 1919”, с. Алдомировци е разположена на площ от 120 квадратни метра и разполага с читалня, в която е разположено новото ИКТ оборудване  по Програма  „Глоб@лни библиотеки- България”, отдел за деца и юноши, отдел за възрастни и книгохранилище. Читалищната библиотека разполага с богат книжен фонд от всички отрасли на човешкото знание – 19 816 библиотечни единици. Библиотеката е абонирана за 11 периодични издания. В читалищната библиотека се организират и провеждат литературни четения, изложби по повод чествания на писатели и бележити български личности, събития и други мероприятия.

 

  1. Все още няма коментар
  1. 0 trackbacks

Моля, пишете на кирилица! Останалите коментари няма да бъдат публикувани!